Op wie richten we ons

Onze reizigers zijn over het algemeen zelfstandig, mobiel, zelfverzorgend en sportief. Dit is nodig gezien het sportieve of actieve karakter van de meeste reizen. Op iedere 5 deelnemers gaat 1 begeleider mee en dit moet je goed aankunnen. Het aantal begeleiders kan iets afwijken bij onhandige aantallen. De deelnemers komen uit het hele land en wonen vaak zelfstandig, eventueel met begeleiding. We richten ons op diegenen die een zetje in de rug nodig hebben qua contacten, geldzaken, medicatie, gedrag, enz. Voorbeelden van beperkingen zijn: verschillende vormen van autisme (Klassiek, Asperger, PDD-Nos, enz.), epilepsie, licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, enz. De leeftijd ligt vanaf 18 t/m ongeveer 50. Over het algemeen hebben onze deelnemers een behoorlijk denkniveau, maar er zijn natuurlijk onderlinge verschillen. Flexibiliteit en tolerantie naar reisgenoten toe is daarom heel belangrijk. We zijn niet allemaal hetzelfde en van verschillen kun je leren!

Heb je een grote lichamelijke beperking of zit je in een rolstoel, dan zijn onze reizen helaas niet geschikt voor jou.

Wat betekent begeleid op reis gaan met Flow Reizen

1. Wij begeleiden ongeveer 1 op 5. Kun je dat niet aan, dan zijn onze reizen helaas niet geschikt voor jou.

2. Je boekt een reis bij Flow Reizen, omdat je een bepaalde mate van begeleiding nodig hebt. Voor iedere deelnemer kan deze begeleiding anders zijn. De ene deelnemer heeft minder begeleiding nodig dan de ander. Sommige deelnemers vragen structuur bij de dagindeling, anderen hebben hulp nodig met medicatie, geldzaken, contacten maken, sociale vaardigheden, taal, enz. Voor alle deelnemers gelden groepsregels die voor iedereen gelijk zijn. Flow Reizen is verantwoordelijk voor het welbevinden van de hele groep. Dat betekent dat jouw gedrag niet ten koste van de groepssfeer mag gaan. 

3. Er gaan verschillende mensen mee op reis. Wij verwachten van jou dat je een reisgenoot gelijkwaardig en respectvol behandelt. Jij kiest zelf ook voor Flow Reizen, omdat je een bepaalde mate van begeleiding nodig hebt en jij wilt, net als iedereen, toch ook graag respectvol behandeld worden? En let op, er kan ook altijd iemand een oordeel over jou hebben, en dat willen we voorkomen.

4. Wij houden ons aan alle afspraken die op je inschrijfformulier staan. Als op het inschrijfformulier staat dat wij geld of medicatie moeten beheren, of als er ingevuld is dat je niet alleen op stap mag (of juist wel), dan houden wij ons daar aan tijdens de reis. Vul daarom de inschrijfformulieren correct in ter voorkoming van frustraties of misverstanden tijdens een reis. Onze begeleiders hebben de verantwoordelijkheid om zich aan deze afspraken te houden tegenover jou en je ouders en/of begeleiders thuis.