Zijn de reizen te duur voor jou?

Er zijn in Nederland een aantal mogelijkheden om je reis (of een gedeelte hiervan) te financieren. Voorbeelden zijn het PGB, Stinafo, Stichting de Lichthoeve, het Nationaal Epilepsie Fonds en de Belastingdienst. Uiteraard is dit afhankelijk van je persoonlijke situatie, maar het kan de moeite waard zijn om eens contact op te nemen met deze organisaties.

Meer informatie?
PGB - http://flowreizen.nl/Pgb

Stichting Stinafo biedt hulp aan kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte. Als ouder of verzorger van een kind met een handicap, beperking of chronische ziekte kun je een aanvraag voor ondersteuning indienen bij Stinafo. - http://www.stinafo.nl/vraag-hulp

Stichting de Lichthoeve verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie de extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op te brengen. De Lichthoeve wil hen zo in de gelegenheid stellen om toch op vakantie te gaan.- http://www.lichthoeve.nl

Belastingdienst - De begeleiderskosten van een reis kunnen voor jou aftrekbaar zijn. Je kan deze kosten opvoeren bij de jaaropgave. De begeleiderskosten staan op je factuur vermeld bij de inclusieven. Het wordt dan ondergebracht bij Aftrek zorgkosten. Dit regel je met degene die voor jou de belastingpapieren invult. Het is de moeite waard.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/aftrek_zorgkosten