Op wie richten we ons

Onze reizigers hebben een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme, epilepsie, NAH, Downsyndroom, enz. en zijn over het algemeen zelfstandig, mobiel, zelfverzorgend en sportief. Dit is nodig gezien het sportieve en actieve karakter van de meeste reizen. Op +/- iedere 5 deelnemers gaat 1 begeleider mee en dit moet je aankunnen.

De deelnemers komen uit het hele land en wonen vaak zelfstandig, eventueel met begeleiding. We richten ons op diegenen die een zetje in de rug nodig hebben qua contacten, geldzaken, medicatie, gedrag, enz. De leeftijd ligt vanaf 18 t/m ongeveer 50. Over het algemeen hebben onze deelnemers een behoorlijk denkniveau, maar er zijn natuurlijk onderlinge verschillen. Flexibiliteit en tolerantie naar reisgenoten toe is daarom heel belangrijk. We zijn niet allemaal hetzelfde en van verschillen kun je leren!

Niet geschikt:
Ben je afhankelijk van een rollator of rolstoel, ben je moeilijk ter been, kun je alleen maar hele korte afstanden lopend afleggen, dan zijn onze reizen helaas niet geschikt voor jou.
Heb je een beperking waardoor je vaak een begeleider in je directe omgeving moet hebben (b.v. slechtziend, blind, zware epilepsie enz.), dan zijn onze reizen helaas niet geschikt voor jou. Voor een alternatieve reisorganisatie kun je terecht bij onze collega's: ANVR-specialisten in Aangepaste Vakanties.

Twijfel je, bel ons en dan kijken we samen of Flow Reizen geschikt is voor jou. Je kan ook naar een van de informatiedagen komen voordat je een reis boekt.

Wat betekent begeleid op reis gaan met Flow Reizen

  • Je boekt een reis bij Flow Reizen, omdat je een bepaalde mate van begeleiding nodig hebt. Voor iedere deelnemer kan deze begeleiding anders zijn. De ene deelnemer heeft minder begeleiding nodig dan de ander. Sommige deelnemers vragen structuur bij de dagindeling, anderen hebben hulp nodig met medicatie, geldzaken, contacten maken, sociale vaardigheden, taal, enz. Voor alle deelnemers gelden groepsregels die voor iedereen gelijk zijn. Flow Reizen is verantwoordelijk voor het welbevinden van de hele groep. Dat betekent dat jouw gedrag niet ten koste van de groepssfeer mag gaan.
  • Er gaan verschillende mensen mee op reis. Wij verwachten van jou dat je een reisgenoot gelijkwaardig en respectvol behandelt. Jij kiest zelf ook voor Flow Reizen omdat je een bepaalde mate van begeleiding nodig hebt en jij wilt, net als iedereen, toch ook graag respectvol behandeld worden?
  • Wij houden ons aan alle afspraken die op je inschrijfformulier staan. Vul daarom de inschrijfformulieren correct in ter voorkoming van frustraties of misverstanden tijdens een reis. Onze begeleiders hebben de verantwoordelijkheid om zich aan deze afspraken te houden tegenover jou en je ouders en/of begeleiders thuis.
  • Als jij tijdens de reis aanhoudend storend, respectloos, aanstootgevend of agressief gedrag vertoont naar medereizigers en/of begeleiding en je niet begeleidbaar opstelt, dan kan je van de reis uitgesloten worden en naar huis worden gebracht. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekeing van de reiziger in kwestie. Uiteraard gebeurd dit niet vaak en zeker niet zomaar. Er gaan wel wat gesprekken en afspraken aan vooraf.  
     
Unieke plekjes, unieke activiteiten...
Unieke plekjes, unieke activiteiten...

Heb je een vraag of wil je ook een brochure van Flow Reizen ontvangen? Klik op onderstaande button

Neem contact op met Flow Reizen