Garanties & Reisvoorwaarden


ANVR
Flow Reizen (KvK 72087129) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVRReisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hieronder voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVRBoekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie.

De link naar de actuele ANVR-brochure: ANVR brochure 2024.pdf
De link naar de nieuwste reisvoorwaarden: www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf

Link naar Bedrijfscertificaat

Aanvullende Reisvoorwaarden Flow Reizen

Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 1 juli 2018 luiden. De navolgende bepalingen (aanbetaling en annuleringsvoorwaarden Flow Reizen) zijn door Flow Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Openingstijden kantoor en telefonische klantenservice 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur t/m 17.00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen.
Telefoon: 0495-544823
Noodnummer: 0495-745292
Het noodnummer is alleen tijdens de reizen bereikbaar en alleen voor echte noodsituaties.

Aanbetalingen
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient binnen 4 weken na factuurdatum een aanbetaling te worden voldaan. De aanbetaling is 25% van de reissom (folderprijs inclusief reisverzekering plus eventuele toeslagen) vermeerderd met de kosten van de annuleringsverzekering (als deze door Flow Reizen geregeld moet worden). Het restant van de reissom moet uiterlijk 8 weken voor de vertrekdag in het bezit zijn van Flow Reizen. Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de hele reissom in een keer worden voldaan.

Annuleringsvoorwaarden Flow Reizen
Als de reiziger een geboekte reis annuleert, dan zijn de onderstaande bedragen verschuldigd aan Flow Reizen. Deze kosten zijn, mits er sprake is van een geldige reden, te verhalen op de annuleringsverzekering. Het is daarom verstandig om een annuleringsverzekering af te sluiten. Let op, een annulering kan alleen gemeld worden per aangetekende brief. Hiermee wordt voorkomen dat er achteraf misverstanden kunnen ontstaan of een reis nu wel of niet is geannuleerd door de reiziger. 

 • Tot 3 maanden voor vertrek ben je 25% van de totale reissom aan Flow Reizen verschuldigd + de kosten van de annuleringsverzekering, mits via Flow Reizen afgesloten.
 • Van 3 tot 1 maand voor vertrek ben je 50% van de totale reissom aan Flow Reizen verschuldigd + de kosten van de annuleringsverzekering, mits via Flow Reizen afgesloten.
 • Van 1 maand tot 8 dagen voor vertrek ben je 75% van de totale reissom aan Flow Reizen verschuldigd + de kosten van de annuleringsverzekering, mits via Flow Reizen afgesloten.
 • Vanaf 7 dagen voor vertrek ben je 100% van de totale reissom aan Flow Reizen verschuldigd + de kosten van de annuleringsverzekering, mits via Flow Reizen afgesloten.

Herroepingsrecht

Schriftelijke boeking
Op het moment dat de boeker zijn handtekening onder het boekingsformulier zet en dus akkoord is gegaan met de ANVR Reisvoorwaarden en de Aanvullende Flow Reizen Reisvoorwaarden, dan is er sprake van een Definitieve boeking. Op dat moment vervalt het herroepingsrecht.

Internet boeking
Op het moment dat de boeker aan het einde van zijn boeking zijn digitale handtekening zet en dus akkoord is gegaan met de ANVR Reisvoorwaarden en de Aanvullende Flow Reizen Reisvoorwaarden, dan is er sprake van een Definitieve boeking. Op dat moment vervalt het herroepingsrecht.

Klachtenprocedure
Flow Reizen doet haar uiterste best om een reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan er in de praktijk altijd iets mis gaan door omstandigheden. Het is onze bedoeling om op de eerste plaats ter plaatse naar een bevredigende oplossing zoeken. We houden daar een logboek van bij, dat de begeleider samen met de deelnemer(s) invult. Ben je na thuiskomst alsnog van mening dat je klacht niet goed is opgelost, dan kun je jou klacht bij Flow Reizen neerleggen. Wij zullen goed in kaart brengen wat er is gebeurd, wat de gemaakte afspraken waren voordat de reis van start ging, of we goed geïnformeerd hebben naar jou. Met deze bevindingen nemen we contact op met jou. Je krijgt daarna de tijd om weer te reageren als je niet tevreden bent.

Zowel de klacht als het vervolg dienen aangetekend te worden verzonden. Dit is, om misverstanden te voorkomen of iets wel of niet is verstuurd. Weet je niet hoe je de klacht moet omschrijven, vraag dan bij Flow Reizen en daarvoor bestemde klachtenformulier, dat sturen wij je dan toe.

Tijdschema

 • Indienen van een klacht na een reis kan binnen 8 weken na het einde van de reis per aangetekende brief.
 • Flow Reizen reageert schriftelijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. We gebruiken die tijd om de klacht te onderzoeken. Daarbij kunnen wij ook jou bellen of mailen.
 • Na ontvangst van onze schriftelijke reactie heb je 2 weken de tijd om schriftelijk en aangetekend te reageren.
 • Flow Reizen reageert hierop schriftelijk binnen 2 weken na ontvangst van de reactie met een definitief besluit.
 • Mocht je, na het doorlopen van deze gehele procedure, nog steeds niet tevreden zijn over de uitkomst of de geboden oplossingen, dan verwijzen we je door naar de Geschillencommissie Reizen.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) 
Flow Reizen (onderdeel van "Flow Reizen BV" KvK-nummer "72087129"), is deelnemer aan Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) onder nummer 2878. U kunt dit controleren op de website van de SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt blijven gaan.

Bekijk het filmpje of lees het persbericht waarin wordt uitgelegd waarom de SGR om een verplichte eigen bijdrage vraagt.

Link naar Bedrijfscertificaat


Calamiteitenfonds
Flow Reizen (KvK nr. 72087129) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.ISO-9001 certificaat voor busreizen

ANVR-organisatoren van busreizen werken uitsluitend met touringcarbedrijven die houder zijn van een certificering volgens ISO-9001, aangevuld met de bovenwettelijke eisen in het ANVR-Veiligheidsdocument of die daaraan gelijkstaan. Het ISO-9001 is een internationaal certificaat.


Better holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen nu voor jou bijzonder is, maar straks ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme, ook in het buitenland!Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl, ook als dit begaan is in het buitenland! Meer informatie over het bestrijden van kindermisbruik is bij de reisleiding beschikbaar.

Heb je een vraag of wil je ook een brochure van Flow Reizen ontvangen? Klik op onderstaande button

Neem contact op met Flow Reizen