Medicijnen meenemen naar het buitenland

Europees Medisch Paspoort
Het Europees Medisch Paspoort (EMP) bevat belangrijke informatie voor medicijngebruikers en is handig (ook voor onze begeleiders) als je in het buitenland nieuwe medicijnen nodig hebt. Het EMP is verkrijgbaar via je huisarts, je medische specialist, de GGD of de apotheek.

Opiumwet
Sommige medicijnen vallen onder de Opiumwet zoals bv. sterke pijnstillers, ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta, medicinale cannabis. Hier zijn strenge regels voor en soms heb je een verklaring nodig.

Schengenverklaring
Patiënten met geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen en naar een Europees land willen reizen dat onder de Schengenlanden valt, moeten een Schengenverklaring meenemen. Hierin staat dat de patiënt deze medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. De voorschrijvende arts moet die verklaring ondertekenen en de IGZ moet de verklaring waarmerken. De patiënt stuurt de volledig ingevulde en door de arts ondertekende verklaring naar het IGZ-loket. De inspectie stuurt de gewaarmerkte verklaring terug.
Meer informatie over de Schengenverklaring is te vinden op de website van het Ministerie van VWS of de website van het CAK

Niet-Schengenlanden
Reizigers naar een land buiten het Schengengebied hebben toestemming nodig van de ambassade of het consulaat van het betreffende land in Nederland. Om die toestemming te krijgen, hebben zij een verklaring nodig van de voorschrijvende arts.

Naar het overzicht

Heb je een vraag of wil je ook een brochure van Flow Reizen ontvangen? Klik op onderstaande button

Neem contact op met Flow Reizen